บริษัท ไบรท์ แอคเคาท์ จำกัด

รับทำบัญชีครบวงจร ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และธุรกิจร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ งานจดทะเบียน ยื่นภาษีทุกประเภท ติดต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม

        
 

ทำไมต้องใช้บริการไบรท์แอคเคาท์

ท่านเคยบ้างหรือไม่กับการประสบปัญหาความยุ่งยากใจหรือกังวลใจและไม่มั่นใจในการใช้บริการ

 ดูแลจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากร เช่น ต้องเป็นฝ่ายติดตามผู้ให้บริการเสมอ ๆ ถูกนำส่งภาษีผิดๆ ถูกๆ

 ไม่เคยได้รับเอกสารการนำส่งเลย เช่น สำเนาฟอร์มภาษีต่าง ๆ ที่นำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรสรรพากร

 การนำส่งภาษีและงบการเงินไม่ทันกำหนดเวลาเสมอ

 ไม่เคยได้รับรายงานซื้อ – ขายรายเดือน, สมุดบัญชีรายปี,รายงานประมาณการกำไรขาดทุนและภาษีที่ต้องชำระ-รายไตรมาส, รายละเอียดการคำนวณต้นทุนผลิตรายปี,รายงานสรุปภาษีที่ชำระทุกประเภทรายปี  

 เมื่อถูกเชิญพบจากกรมสรรพากร, กรมทะเบียนการค้า, กรมแรงงานไม่เคยได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่เท่าที่ควร รวมทั้งปัดความรับผิดชอบ หรือหาผู้รับผิดชอบไม่ได้

 ไม่เคยได้รับคำแนะนำด้านการวางแผนประหยัดภาษีอากรที่ถูกต้อง

 การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีของกองบัญชีธุรกิจกรมทะเบียนการค้า    (กบช) และเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

 ไม่เคยได้รับความสะดวกหรือความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ขอคำปรึกษา

 ถูกเรียกเก็บค่าบริการไม่สมเหตุสมผล

ถ้าท่านใช้บริการไบรท์แอคเคาท์ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป

 


 สิ่งที่ท่านจะได้จากการบริการของเรา

 ท่านจะได้รับการปลดภาระและหมดกังวลในการดูแลจัดทำบัญชี, ภาษีอากร, และการเงินให้ถูกต้องและได้มาตรฐานจากทางเรา

 ท่านจะได้รับ Report ของเราจากการสรุปข้อมูลของท่านซึ่งสามารถดูและเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ เพื่อบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายและวางแผนการเสียภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง

 เราสามารถเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเมื่อมีหนังสือเชิญพบหรือต้องเจรจาหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเอกสารเข้าชี้แจงเมื่อถูกตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่จนได้ข้อสรุปที่ประหยัดสูงสุด

 รับผิดชอบในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตระดับมืออาชีพและได้มาตรฐานให้แก่บริษัทของท่าน

 ท่านยังสามารถที่จะเลือกควบคุมดูแลเอกสารด้านบัญชี, ภาษี, และการเงินเองโดยให้ทางเราเป็นผู้ตรวจสอบ, ประมวลผล, และออกรายงานงบการเงินเสมือนมีสมุห์บัญชี ในสถานการค้าของท่าน แต่ท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของบุคคลากรของท่านอย่างมากมาย

 ให้คำปรึกษาฟรี! เมื่อท่านประสบปัญหาถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไข ให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นตัวแทนเพื่อเข้าเจรจาหาข้อสรุปกับกรมสรรพากรโดยเสียภาษีต่ำสุด 

บริการออนไลน์
แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตวรจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA
ความรู้เรื่องภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
อากรแสตมป์
แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ
ข้อมูลของนักบัญชี
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ข่าวกรมสรรพากร
ข่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปฏิทินภาษีอากร
ประมวลรัษฎากร on line
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
 
Online:  1
Visits:  60,730
Today:  4
PageView/Month:  1,414